اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

پارسامهر مدرسه ای است یادگیرنده : برنامه های درسی ، متضمن فعالیتهای یادگیرنده است و یادگیرنده در جریان آموزش ، مشارکت می نماید . برنامه های مدرسه متناسب باعلایق و توانمندیهای یادگیرنده در ضمن دستورالعملهای وزارتی طراحی شده است .

پارسامهر مدرسه ای است مبتنی بر دانش :دانش آموزان با بهره گیری از دانش پایه ای خودو با راهنمایی دبیران و مربیان از طریق فعالیتهای مختلف از جمله تحقیق و پژوهش به دانش خود بسط و امتداد می دهند .

پارسامهر مدرسه ای است برای زندگی : باتوجه به ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند ، مدرسه به محل زیستن آنها تبدیل می شود . پارسامهر ، آرامش لازم برای این زیستن را فراهم می نماید چرا که در پارسامهر همه اعضای یک خانواده ایم .

پارسامهر مدرسه ای است اخلاق محور :در پارسامهر همه می آموزیم و تمرین می کنیم تا از لغزشها دوری کنیم -راستگو باشیم -ارزش و ضدارزشها را بشناسیم - در پندار ، گفتار و رفتار خود پایبند حیا و عفت باشیم -اطاعت از والدین را وظیفه خود بدانیم -انتقاد پذیر باشیم -قوانین و مقررات را رعایت کنیم -یار و یاور یکدیگر باشیم .

امتیاز دهید
امتیاز 3.7 از 5 توسط 3 کاربر

نظرات و پیشنهادات

Top